Yumuşak Doku Tümörü

Yumuşak Doku Tümörü

Yumuşak doku tümörü, tıpta sarkomlar olarak adlandırılır. Yumuşak doku değişik anatomik yapıları abluka eden, yardım meydana gelen iskelet harici konnektif dokuya maruz isimdir. Bu kısmı meydana getiren beden kitlesi epidermis ve parankimal organlar aralarında yerleşimlidir. Adale, tendon benzeri davranış sistemine ilgili yapılar, fibröz doku, adipoz doku, sinovial doku benzeri yardım dokuları içeren. Yumuşak doku beden ağırlığının ortalama %50 sini oluşturur. Narin doku sarkomları; konnektif dokudan orijin alan çok fazla farklı yapıdaki malign tümörleri terminolojik olarak söylem eder. Bu ad alt kısmında söylem edilmelerinin en kocaman sebebi bu yapıdaki urların patolojik, klinik görünümleri ve davranışları bakımından birbirlerine benzerlik göstermeleridir. Yumuşak doku sarkomları (YDS) orijin olarak, kocaman oranda primitif mezodermal yapılardan kaynaklanmaktadır. Primitif mezodermden hem bir de böbrekler, üreter, döl yatağı, gonisimler, kalp benzeri organlar ve hemopoetik, lenfatik, retikuloendotelyal sistemler de farklılaşmaktadır. Klinik görünümleri ve klinik davranışları, orijin aldıkları anatomik alanların benzerliği nedeniyle primitif ektodermden orijin alan periferik sinirleri döşeyen schwan hücrelerin den orijin alan malign tümörler narin doku tümörlerine dahil edilmektedir.
Yumuşak doku sarkomlarında tanı:
 • Semptomlar
 • Fizik kontrol
 • Radyolojik kontrol
 • Biopsi
Semptomlar:
YDS sık sık asemptomatik narin doku kitlesi olarak meydana çıkar. Meydana çıktığı alanların sık sık vital uzuvlara uzak olması nedeniyle semptomlar kocaman boyutlara ulaşıncaya kadar saklı kalabilmektedir. Semptomlar sık sık uzak olmayan sahada lokalize damar siniri ve adale dokularına bası, traksiyon sonucu olarak oluşmaktadır. Retroperitonial yerleşimli YDS hidronefroz, intestinal kopresyon, ingiunal herni, bir yada iki alt ekstremitede ödem biçimde gözlenebilir. Bu çeşit etkiler oluşturmadığı durumlarda kliinik bulugu ve fizik kontrol bulgusu oluşturmaya bilir. Yumuşak doku sarkomlarında sistemik tesirlere ilişkili iştahsızlık, kilogram kaybı, subfebril ateş benzeri nonspesifik şikayetler sık olarak gözlenmektedir. Bazen tümörün meydana çıkmasından öncesinde metastazlara ilgili klinik şikayetler meydana çıkabilmektedir. YDS ları çoğunlukla ağrı olmaksızın seyir göstermeleri nedeniyle fasiaya invaze olana denli yada beş cm den henüz kocaman çapa ulaşınca ya denli klinik belirtileri gözlenmeye bilir.
Fizik muayene:
Fizik kontrol ile persistant büyüme gösteren narin doku kitlesinin ortalama ölçüleri, yüzeyel yada derin tasarıda lokalizasyonu belirlenebilir.Lokalizasyon gösterdiği sahada ödem, adale atrofisi, davranış kısıtlılığı meydana konabiliir.Bunun yakınında fizik kontrol ile metastazları meydana konabilir, cerrahi yada radyoterapiye hastanın durumunun uygunluğu belirlenebilir.
Radyolojik muayene:
Radyolojik kontrol narin doku sarkomlarının tanısında ve ayrımında mühim bir yer tutmakdadır.Radyolojik muayenede;
 • Narin doku radyografisi
 • kserogramı, Ultrasonografi
 • Computerize Tomografi
 • Magnetik titreşim
 • Angiografi
 • Sintigrafi kullanılmaktadır.
Radyografi, Tanıda yeri sınırlıdır,sinovial sarkomlarda intratümöral kalsifikasyonlar izlenebilmekdedir. birçok vakit öbür çeşit YDS kalsifiye kitle meydana getirdiği durumda lokalizasyon meydanı ile ilgili kaba biligi verebilir.YDS düşünülen hastada rutin olarak çekilecek akciğer grafisi metastaz bakımından bilgi verebilir.
Ultrasonografi, Yumuşak doku kitlelerinde ucuz, non-invazif,teşhis yöntemi olması nedeniyle öncelikle uyugulanan teşhis yöntemlerindendir.USG narin doku kitlesiinin yerleşim meydanın belirlenmesinde,lezyonun kistik yada solid yapısı ile ilgili faydalı bilgiler sağlar.
Manyetik Rezonans
 • MRI, narin doku sarkomları nın tanısında ve incelenmesinde CT den üstünlükler göstermektedir.
 • Koronal ve sagital tasarıda görüntüleme imkanı sağlar
 • Eklem,ligament,damar siniri yapısının görüntülemesinde,henüz başarılıdır.
 • Sensitivitesi henüz yüksektir. Görüntüleme kontrası henüz yükksektir.
 • CT benzeri radyasyon riski taşımaz
 • T2 safhasındaki incelemelerde tümör çoğunlukla dik işaret yoğunluğu verir.tümör ile etraf adale dokusunun ayrımı bu safhada henüz net yapılır.
Son Güncelleme : 29.11.2018 21:26:11
Yumuşak Doku Tümörü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yumuşak Doku Tümörü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yumuşak Doku Tümörü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Malign Tümör
Malign Tümör
Malign Tümör, Malign tümör, kötü huylu tümör yani kanser anlamına gelmektedir. Hücrelerin DNA’nın hasara uğraması sonucunda kontrol dışı ya da normal olmayan şekilde büyümesi ve çoğalmasına kanser adı verilmektedir. Malign yani kötü huylu tümör o...
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin tümörü ameliyatı, beyinde malign (kötü huylu) veya benign (iyi huylu) tümör oluşumunda başvurulan cerrahi işlemdir. Hastaların tedavisi için başvurulan ameliyat yöntemi ise kişiye, hastalığın seyrine, ameliyata hazırlık aşamasındaki bulgulara, ...
Boğaz Tümörü
Boğaz Tümörü
Boğaz tümörü, boğaz bölgesinde meydana gelen bir tümör türü olarak bilinmektedir. Boğaz gırtlak, üst, orta ve alt bölüm olarak 3 ana kısıma ayrılan, boğaz açılıp kapandığında nefes almamızı, konuşmamızı ve yutkunmayı sağlayan organımızdır. Ses teller...
Ayakta Tümör
Ayakta Tümör
Ayakta Tümör, uzun yıllar boyunca tedavisi en zorlu hastalıklardan birisi olmuştur. Eskiden ayak gibi herhangi bir yerde çıkan kemik tümörleri, bu hastalığa yakalanan kişilerde ayak tümörünü almak için direk kişinin ayağı kesiliyordu. Ayak tümörü ...
Dizde Tümör
Dizde Tümör
Dizde tümör, Tümör, kendi kendine bölünen normalden hızlı büyüyen hücrelerin iyi huylu ise kemiğe kötü huylu ise organlara da yayılan kitle veya şişkinliktir. Genelde büyüme çağında yaygındır. Büyüyen tümör, zamanla sağlıklı olan dokulara da yayılara...
Kötü Huylu Tümör
Kötü Huylu Tümör
Köyü Huylu Tümör, Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının yönetiminden çıkıp hızlı ve anormal seviyede çoğalması ile ortaya çıkan kitleye tümör denir Tümörün diğer adı ur diye adlandırılır. Tümör umumi bir...
Rüyada Tümör Görmek
Rüyada Tümör Görmek
Rüyada Tümör Görmek, genelde hayırlı olarak tabir edilmez. Rüyada tümör gördüğünü gören bir kişi, yakın zamanda kötü bir haberle karşılaşması ve bu haberle kötü günler geçirmesine işarettir. Rüya sahibinin çok üzüleceği, aile fertlerinden bir veya b...
Bacakta Tümör
Bacakta Tümör
Bacakta tümör, bacakta oluşan tümörler normalden hızlı ve kontrolsüz büyüyebilir. Eğer tümör selimse kemiğe, kötü huylu ise kemik ile beraber diğer organlara yayılım gösterebilir. Aslında bu tür tümörler kemik içinde bulunan dokulardan kaynaklanır. A...
Beyin Sapı Tümörü
Beyin Sapı Tümörü
Beyin Sapı Tümörü: Beyin sapı, hayati fonksiyonları kontrol etmektedir ve beynin alt kısmında bulunmaktadır. Beyin sapı tümörü, iki yarım küre ile omuriliği birbirine bağlayan bu beyin sapında oluşan, genellikle çocuklarda görülen tümörlere veril...
Malign Epitelyal Tümör
Malign Epitelyal Tümör
Malign Epitelyal Tümör;Tümör genel olarak dokular da gelişen herhangi bir şişliğe ,daha sıklıkls kullanılan hali ilede iyi yada kötü huylu kitlesel neoplazi dokusunun kendisine verilen addırTümör vücuttaki tüm doku ve organlarda meydana gelebilir.Tüm...
Bağırsak Tümörü
Bağırsak Tümörü
Bağırsak Tümörü, Sindirim sisteminin bir parçası olan bağırsak ince bağırsak ve kalın bağırsak olarak ikiye ayrılmaktadır. Bağırsaklar içerisinde en uzun olan kısmı ince bağırsak olarak adlandırılmaktadır ve ince bağırsak kalın bağırsağa göre dah...
Beyin Tümörü Çeşitleri
Beyin Tümörü Çeşitleri
Beyin Tümörü Çeşitleri, Beyin tümörü birincil yani primary ve ikincil yani secondary olarak ikiye ayrılır. Beyinde meydana gelen birincil beyin tümörleri kötü huylu olan, kanserli tümörler veya iyi huylu kanserli olmayan tümör olmaktadır. İkincil bey...

 

Malign Tümör
Beyin Tümörü Ameliyatı
Boğaz Tümörü
Ayakta Tümör
Dizde Tümör
Kötü Huylu Tümör
Rüyada Tümör Görmek
Bacakta Tümör
Beyin Sapı Tümörü
Malign Epitelyal Tümör
Bağırsak Tümörü
Beyin Tümörü Çeşitleri
Kolda Tümör
Boyun Tümörleri
Glial Tümör
Tümör Çeşitleri
Habis Tümör
Dilde Tümör
Dev Hücreli Tümör
Yüzde Tümör
Akciğer Tümörü
Hipofiz Bezi Tümörü
Klatskin Tümörü
Omurilikte Tümör
Glomus Tümörü
Rahim Tümörü
Yumurtalıkta Tümör
Tümör
Desmoid Tümör
Nöroendokrin Tümör
Popüler İçerik
Kolda Tümör
Kolda Tümör
Kolda tümör: Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının kontrolden çıkıp anormal bir şekilde çoğalmasına tümör denir. Kemik dokusundan kaynaklanan t...
Boyun Tümörleri
Boyun Tümörleri
Boyun tümörleri, boyunda saptanan bir şişlik, çoğunlukla kişilerde kötü huylu bir tümör endişesini oluşturmaktadır. İyi veya kötü huylu tümörler arası...
Glial Tümör
Glial Tümör
Glial tümör, beyin ve omurilikte başlayan bir tür tümördür. Santral sinir sisteminde bulunan glial hücreler adı verilen destek hücrelerinden kaynaklan...
Tümör Çeşitleri
Tümör Çeşitleri
Tümör Çeşitleri, tümör Herhangi bir hücrenin ya da hücre gruplarının, organizmanın denetim mekanizmaları tesirinden çıkıp hızlı ve anormal bir şeki...
Habis Tümör
Habis Tümör
Habis TümörKötü huylu ur olarak bilinen habis tümör, kanser olarak da adlandırılır. Çevre dokuyu istila ederek, çoğalır ve diğer dokulara da sıçrar.Du...
Dilde Tümör
Dilde Tümör
Dilde tümör, yani dil kanseri günümüzde çok sık karşılaşılmamasına rağmen görülen kişilerde birçok probleme neden olan hastalıklar arasında yer almakt...
Dev Hücreli Tümör
Dev Hücreli Tümör
Dev hücreli tümör, tam olarak kemiklerde görülen bir tümör türüdür. Bu tümör türü, gerekli önlemler ve müdahaleler yapılmadığında son derece tehlikeli...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Malign Tümör
Beyin Tümörü Ameliyatı
Boğaz Tümörü
Ayakta Tümör
Dizde Tümör
Tumor
Baş Ve Boyun Ağrısı
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tumor
Baş Ve Boyun Ağrısı
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019